Så jobbar vi när vi förädlar ert projekt

Vi projekterar och leder ert projekt från början till slut och är gärna med så tidigt som möjligt i processen och bidrar med vår erfarenhet under planering och utförande.

Initial process hos Östermalms bostadsförädling, inför kontraktering.

 

Projektlivscykel hos oss på Östermalms bostadsförädling